درس نهم :کاربرد Modifiers در VB.net

درس نهم :کاربرد Modifiers در VB.net

معنی و مفهوم Modifiers در VB.net در واقع همان اصلاح کنندگان کلمات کلیدی هستند و کاربردی ویژه ایی در برنامه نویسی دارند. در این مقاله آموزشی به شرح Modifiers و کاربرد آن در برنامه نویسی VB.net  می پردازیم.

 

اصلاح کنندگان کلمات کلیدی هستند که با هر عنصر برنامه نویسی اضافه شده اند تا تأکید خاصی بر نحوه رفتار عنصر برنامه نویسی یا دسترسی در برنامه داشته باشند.

به عنوان مثال ، اصلاح کننده های دسترسی: عمومی (Public) ، خصوصی (Private) ، محافظت شده (Protected) ، دوست (Friend) ، دوست محافظت شده (Protected Friend)  و غیره، نشان دهنده سطح دسترسی یک عنصر برنامه نویسی مانند متغیر، ثابت، شمارش یا یک کلاس است.

 

فهرست اصلاح کنندگان موجود در VB.Net

جدول زیر لیست کاملی از اصلاح کننده های VB.Net را فراهم می کند:

 

ردیفModifiers شــــــــــــــــــرح
1 Ansiمشخص می کند که ویژوال بیسیک باید تمامی رشته ها را به مؤسسه استاندارد ملی آمریکا (ANSI) ارجاع دهد بدون در نظر گرفتن نام فرایند خارجی تعریف شده.
2Assembly مشخص می کند که یک ویژگی در ابتدای یک فایل منبع، به کل بخش یا گروه اعمال می شود.
 3Async نشان می دهد که متد یا عبارت لامبدا که آن را اصلاح می کند، ناهمگام است. به چنین روش هایی به روش async اشاره می شود.

فراخوانی یک متد async می تواند کار خود را بدون انتظار برای به پایان رساندن متد async ادامه دهد.

4Auto  بخشی از اصطلاح charset در دستورات معرفی اطلاعات مربوط به مشخصات کاراکتری را برای رشته های مرتب شده را در طی فراخوانی به فرایند خارجی فراهم می کند.

همچنین بر ساختار شیوه ویژوال بیسیک فایل خارجی برای نام فرایند خارجی را بررسی می کند.

اصلاح کننده Auto مشخص می کند که ویژوال بیسیک باید رشته ها را براساس قواعد دات نت بسازد.

 5ByVal مشخص می کند که یک ارگومان توسط مرجع منتقل می شود، به عنوان مثال، فرایند نامیده می شود  و می تواند مقدار یک متغیر مبنی بر ارگومان در کد فراخوانی را تغییر دهد. و در موارد زیر استفاده می شود:

دستورات معرفی
توایع ( Function )
زیرروال ها (ُSub )

6ByVal مشخص می کند که یک ارگومان به طریقی منتقل می شود که متد یا property نامیده می شود و نمی تواند مقدار ارسالی توسط آن تغییر نمیکند. و در موارد زیر استفاده می شود:

دستورات معرفی
توایع ( Function )
زیرروال ها (ُSub )
دستورات Operator
دستورات Property

 7Default  مالکیت یک ویژگی را به عنوان ویژگی پیش فرض کلاس، ساختار یا رابط آن مشخص می کند.
 8Friend مشخص می کند که یک یا چند عناصر برنامه ریزی شده قابل دسترسی از داخل بلوکی که شامل تعریف هایشان هستند، نه تنها توسط مولفه ای که آنها را تعریف می کند.

دسترسی به Friend اغلب سطح مطلوب برای عناصر برنامه نویسی برنامه است و Friend سطح دسترسی پیش فرض یک رابط، یک ماژول، یک کلاس یا یک ساختار است.

 9 inاین در رابط های عمومی و نمایندگان استفاده می شود.
10Iterator مشخص می کند که یک تابع یا دریافت دسترسی یک تکرار است.

یک Iterator یک تکرار سفارشی را بر روی یک مجموعه انجام می دهد.

 11 Key کلید واژه Key شما را قادر می سازد رفتار را برای خواص انواع ناشناس مشخص کنید.
12Module مشخص می کند که یک ویژگی در ابتدای یک فایل منبع، در مورد ماژول بلوک فعلی اعمال می شود. این همان چیزی است که بیانگر ماژول است.
13MustInherit مشخص می کند که یک کلاس می تواند فقط به عنوان یک کلاس پایه استفاده شود و شما نمی توانید مستقیما از آن  یک نمونه ایجاد کنید. و فقط تنها قابل وراثت است.
14 MustOverrideمشخص می کند که یک روند یا متد در این کلاس اجرا نمی شود و قبل از اینکه بتوان آن را استفاده کرد باید در یک کلاس مشتق شده مجددا لغو شود.
15Narrowing نشان می دهد که یک دستور تبدیل (CType) یک کلاس یا یک  ساختار را به یک نوع تبدیل می کند که ممکن است قادر به نگهداری برخی از مقادیر ممکن از کلاس یا ساختار اولیه باشد.
16 NotInheritable مشخص می کند که یک کلاس نمی تواند به عنوان یک کلاس پایه استفاده شود.
17 NotOverridableمشخص می کند که یک رویه یا متد را نمی توان در یک کلاس مشتق استفاده مجدد کرد.
18 Optionalمشخص می کند که وقتی یک متد یا رویه فرخوانی می شود، یک ارگومان آن  می تواند حذف شود.
19 Outبرای پارامترهای نوع عمومی، کلمه کلیدی Out مشخص می کند که نوع کوواریانس است.
20Overloads مشخص می کند که یک رویه یا یک متد یک یا چند ویژگی یا متد موجود را با یک نام مجزا بازنویسی می کند.
21Overridable مشخص می کند که یک رویه یا یک متد را می توان با یک ویژگی یا متد نامشخص نامگذاری شده در یک کلاس مشتق شده لغو کرد.
22 Overridesمشخص می کند که یک رویه یا یک متد ، یک خاصیت یا روش نامشخص از یک کلاس پایه را به ارث برده است.
23ParamArray ParamArray به شما اجازه می دهد تا تعداد دلخواهی از ارگومان ها را به متد ارسال کنید. پارامتر ParamArray همیشه با استفاده از ByVal تعریف می شود.
24Partial نشان می دهد که تعریف  کلاس یا ساختار یک تعریف جزئی از کلاس یا ساختار است.
25 Privateمشخص می کند که یک یا چند عنصر برنامه نویسی تعریف شده تنها از داخل محتویات تعریف خود، از جمله درون هر نوع موجود، قابل دسترسی هستند.
26 Protectedمشخص می کند که یک یا چند عنصر برنامه نویسی اعلام شده فقط از درون کلاس خود یا از یک کلاس مشتق شده قابل دسترسی هستند.
27Public مشخص می کند که یک یا چند عناصر برنامه ریزی شده دارای محدودیت دسترسی نیستند.
28ReadOnly مشخص می کند که یک متغیر یا رویه را  فقط می توان خواند، اما نمی توان به آن مقداری انتساب داده بشه .
29 Shadowsمشخص می کند که یک عنصر برنامه ریزی اعلام شده ،در یک عنصر با نام یکسان یا مجموعه ای از عناصر بارگذاری شده در یک کلاس پایه تعریف و پنهان می شود.
30Shared مشخص می کند که یک یا چند عنصر برنامه نویسی تعریف شده با یک کلاس یا ساختار در بزرگ و نه با یک نمونه خاص از کلاس یا ساختار مرتبط هستند.
31 Staticمشخص می کند که یک یا چند متغیر محلی تعریف شده برای ادامه دادن در جهت  وجود داشتن وحفظ آخرین مقادیر خود پس از خاتمه روندی  که در آن تعریف شده است.
32Unicode مشخص می کند که ویژوال بیسیک باید تمام رشته ها را به مقادیر یونیکد بدون توجه به نام فرایند خارجی تعریف کند.
33 Wideningنشان می دهد که یک تابع تبدیل (CType) یک کلاس یا ساختار را به نوعی تبدیل می کند که می تواند تمام مقادیر ممکن را از کلاس یا ساختار اولیه حفظ کند.
34 WithEventsWithevents در ویژوال بیسیک  یک شی (object) از یک کلاس را همراه رویدادهایش تعریف میکند.

یعنی اگر داخل یک کلاس رویدادهایی تعریف شده باشد، برای بکارگیری آن رویدادها باید شیی (object) اون کلاس رو بصورت Withevents  تعریف کنیم .

35WriteOnly مشخص می کند که یک رویه تنها می توانددر آن مفداری  نوشته شود اما  نمیتوان آن را فراخوانی کرد.

 

 

به زودی تمامی آموزش ها به صورت پروژه محوری تکمیل خواهد شد.

 

 

لطفا به این مقاله امتیاز دهید.

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

 

 

مطالب مرتبط

نظرات شما

قالب فروشگاهی