درس ششم :ساختار دستوری زبان VB.net

درس ششم :ساختار دستوری زبان VB.net

VB.Net یک زبان برنامه نویسی شی گرا است. در متدولوژی برنامه ریزی شی گرا، یک برنامه شامل اشیاء مختلف است که با استفاده از اقدامات و رفتار های یکدیگر در  تعامل  هستند. اقداماتی که یک شیء ممکن است انجام شود، متد ها نامیده می شود. گفته می شود که اشیاء هم نوع  در واقع از یک نوع داده پیروی میکنند و یا اغلب به آن ها  گفته می شود که  در یک کلاس قرار دارند.

هنگامی که ما یک برنامه VB.Net را در نظر می گیریم، می توان آن را به عنوان مجموعه ای از اشیائی تعریف کرد که از طریق فراخوانی متد های یکدیگر متصل می شوند. حالا به طور خلاصه  به تعریف کلاس ها (Class)، شی (Object)، متد ها  (methods ) و متغیرهای (variables) نمونه می پردازیم.

 

  • شی (Object) – اشیاء حالت ها و رفتارهای خاص خودشان را  دارند. به عنوان مثال: یک سگ دارای حالت – رنگ، نام، نژاد و همچنین رفتار – wagging، لرزش، خوردن و غیره. در واقع یک شی نمونه ای از یک کلاس است.

 

  • کلاس (Class) – یک کلاس می تواند به عنوان یک قالب و یا یک طرح تعریف شود که رفتار و حالت هایی را توصیف می کند که اشیاء از نوع آن پشتیبانی می کنند.

 

  • روش ها یا متد ها  (methods ) – یک متد اساسا یک رفتار است. یک کلاس می تواند شامل بسیاری از متدها باشد. این در روش هایی است که منطق نوشته می شود، داده ها دستکاری می شوند و تمام اقدامات اجرا می شوند. متد ها چیزی جز  زیر روال ها (SUB) و توابع (Functions ) نیستند.

 

  • متغیرها – هر شی دارای مجموعه ای منحصر به فرد از متغیرهای نمونه است. حالت object توسط مقادیر اختصاص داده شده به این متغیرهای مثال ایجاد می شود.

 

یک کلاس مستطیل در VB.Net

به عنوان مثال، اجازه دهید یک شی Rectangle را در نظر بگیریم. این ویژگی هایی مانند طول و عرض دارد. بسته به طراحی، ممکن است راه هایی برای پذیرش ارزش های این ویژگی ها، محاسبه سطح و نمایش جزئیات داشته باشد.

خب اجازه دهید  یک کلاس Rectangle ایجاد کنیم و درباره نحوه ساختار پایه VB.Net  آن بر اساس مشاهدات ما در آن بحث کنیم:

 

 

هنگامی که کد بالا کامپایل شده و اجرا می شود، نتیجه ی زیر را تولید می کند:

 

در آموزش های قبلی ما یک ماژول ویژوال بیسیک ایجاد کردیم که کد را نگه داشته است. Sub Main نشان دهنده نقطه ورود برنامه VB.Net است. در اینجا، ما از کلاس استفاده می کنیم که حاوی کد و داده است. شما از کلاس ها برای ایجاد اشیا استفاده می کنید. برای مثال، در کد زیر ، متغیر r یک شی  از Rectangle است.

یک شی نمونه ای از یک کلاس است:

یک کلاس ممکن است عضوهایی داشته باشد که از کلاس های دیگه بیرونی دسترسی های داشته شوند، اگر چنین تعریف شده باشند. اعضای داده ها یا همان ویژگی ها نامیده می شوند و  شامل متدهایی نیز باشند.

متد های Shared یا متدهای استاتیک (static )  را می توان بدون ایجاد یک شیء از کلاس فراخوانی کرد. متد های نمونه از طریق یک شی از کلاس فراخوانی می شوند:

 

 

شناسه ها

یک شناسه نامی است که برای شناسایی یک کلاس، متغیر، تابع یا هر مورد دیگری تعریف شده توسط کاربر استفاده می شود. قوانین اساسی برای نامگذاری  متغیر ها و یا شناسه ها در VB.Net وجود دارد که به شرح زیر است:

  • یک نام باید با یک حرف آغاز شود که می تواند یک دنباله ای از حروف، رقم ها (0 تا 9) یا حروف زیر را داشته باشد. اولین کاراکتر در شناسه نمی تواند یک رقم باشد.

 

  •  نباید فضای خالی (Space ) یا نمادهایی مانند روبه رو  را داشته باشد؟ – +! @ #٪ ^ و * () [] {}. ؛ : “‘/ و \. با این حال، یک زیر خط (_) می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

  • و نباید  جزء یک کلمه کلیدی یا همان کلمات رزرو شده  reserved باشد.

 

کلمات کلیدی VB.Net

جدول زیر لیستی از کلمات کلیدی VB.Net رزرو شده است که نمیتوان در نام گذاری متغیر ها و شناسه ها استفاده کرد :

 

BooleanAsAndAlsoAndAliasAddressOfAddHandler
CBoolCatchCaseCallByValByteByRef
CIntCharCDblCDecCDateCCharCByte
CShortCSByteContinueConstCObjCLngClass
DateCUShortCULngCUIntCTypeCStrCSng
DoDirectCastDimDelegateDefaultDeclareDecimal
EnumEnd IfEndElseIfElseEachDouble
ForFinallyFalseExitEventErrorErase
 GoToGlobal GetXML

Namespace

 

 GetTypeGetFunctionFriend
 Integer Inherits InImports Implements If Handles 
 Long LikeLib Let IsNot  IsInterface 
 MyBase MustOverrideMustInherit  Module Mod Me Loop
 NothingNot  Next New Narrowing NamespaceMyClass 
OptionOperatorOnOfObjectNot

Overridable

Not

Inheritable

ParamArrayOverridesOverridableOverloadsOrElseOrOptional
ReadOnlyRaiseEventPublicProtectedPropertyPrivatePartial
SelectSByteReturnResumeRemove

Handler

REMReDim
StepStaticSingleShortSharedShadowsSet
ThrowThenSyncLockSubStructureStringStop
WhileUIntegerTypeOfTryCastTryTrueTo
XorWriteOnlyWithEventsWithWidening

در آموزش های بعدی گروه منبع آموزشی, به آموزش جامع و کاربردی و پروژه محوری این کلمات کلیدی می پردازیم. که در نهایت به نحوه استفاده و به کار بردن تمامی آن ها آشنا خواهید شد.

لطفا به این مقاله امتیاز دهید.

[تعداد: 2    میانگین: 3.5/5]

مطالب مرتبط

نظرات شما

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod

قالب فروشگاهی