درس پنجم :آشنایی با متغیر ها و انواع آن در VB.net

درس پنجم :آشنایی با متغیر ها و انواع آن در VB.net

در این آموزش  به تعریف  متغیرها در VB.net و  معرفی انواع متغیرها در VB.net می پردازیم.

یک متغیر چیزی جز یک نام داده شده به یک منطقه ذخیره سازی در حافظه بیشتر نیست که برنامه های ما می توانند آن را دستکاری کنند.  هر متغیر در VB.Net نوع خاصی دارد که اندازه و طرح حافظه متغیر را تعیین می کند. محدوده ای از مقادیری که می توانند در آن حافظه ذخیره شوند در واقع  مجموعه ای از عملیاتی است که می توانند به متغیر اعمال شوند.

در آموزشی  قبلا انواع داده های مختلف را مورد بحث قرار دادیم. و محدوده مقدار دهی آن ها  در VB.Net را نیز شرح داده ایم.

جهت آشنایی با انواع داده ها در برنامه نویسی VB.net میتوانید به بخش معرفی انواع داده ها و تکنیک های کاربردی تبدیل نوع آن ها   مراجعه کنید.

انواع داده ها ارائه شده در VB.Net می توانند به صورت زیر دسته بندی شوند:

نوع دادهنمونه
  داده های عددیSByte, Byte, Short, UShort, Integer, UInteger, Long, ULong and Char
داده های اعشاریSingle and Double
داده های DecimalDecimal
داده های منطقیTrue or False values
 داده های تاریخDate

 

VB.Net همچنین اجازه می دهد تا انواع دیگری از متغیر هایی مانند Enum و انواع مرجع متغیرهایی(reference types) مانند کلاس را تعریف کنیم.

در آموزش های بعدی انواع داده های تاریخ و کلاس ها را  بصورت جامع و کاربردی توضیح خواهیم داد.

 

•تعریف متغیرها در VB.net

از دستور Dim برای معرفی متغیرها استفاده میکنیم.

دستور Dim برای تخصیص متغیر و ذخیره سازی برای یک یا چند متغیر استفاده می شود. دستور Dim در ماژول، کلاس، ساختار، متدها یا سطح بلوک ها استفاده می شود. ( در آموزش های آینده به شرح تمامی ماژول، کلاس، ساختار، متدها یا سطح بلوک ها می پردازیم.)

 

نحو تعریف متغیر در VB.Net:

برای تعریف متغیر از دستور زیر استفاده میکنیم.

نگران نباشید در زیر به تک تک دستورات تعریف متغیر در VB.net می پردازیم.

  • attributelist : یک لیست از صفات است که به متغیر اعمال می شود. اختیاری.

 

  •  accessmodifier : سطوح دسترسی متغیرها را تعریف می کند، آن ها دارای
    مقادیر: Public (عمومی)، Protected (محافظت شده)،  Friend (دوست)،  Protected Friend (دوست محافظت شده) و  Private (خصوصی است). این مورد نیز اختیاری است.

 

  • Shared :  یک متغیر مشترک را اعلام می کند که به هیچ نمونه خاصی از یک کلاس یا ساختار مرتبط نیست و در همه نمونه های کلاس یا ساختار موجود است. اختیاری.

 

  • Shadows :نشان می دهند که متغیر مجددا تعریف  شود  و یک عنصر با نام یکسان یا عناصر بارگذاری شده را در یک کلاس پایه پنهان می کند. اختیاری.

 

  • Static  : نشان می دهد که متغیر ارزش یا همان مقدار خود را حفظ خواهد کرد، حتی زمانی که پس از خاتمه روند اجرای برنامه  که در آن تعریف شده است. اختیاری.

 

  • ReadOnly : به این معناست که متغیر  تنها می تواند خوانده شود ، اما نمی توان مقداری را به آن انتساب داد. اختیاری.

 

  • WithEvents مشخص می کند که متغیر برای پاسخ دادن به وقایع مطرح شده توسط مثال اختصاص یافته به متغیر استفاده می شود. اختیاری.

 

  • Variablelist: لیستی از متغیرها را اعلام می کند.

 

هر متغیر در لیست متغیر دارای دستور تعریفی نحو و بخش زیر است :

توضیحات :

variablename: نام متغیر است.

boundslist: اختیاری است. و این لیست مقادیر هر بعد یک متغیر آرایه را فراهم می کند.

NEW : اختیاری است. هنگامی که عبارات Dim اجرا می شود، نمونه جدیدی از کلاس ایجاد می شود.

datatype (نوع داده ) : مورد نیاز است، اگر Option Strict روشن باشد این نوع داده متغیر را مشخص می کند.

initializer: اختیاری است ،اگر NEW مشخص نشده باشد. و در واقع عبارتی است که در هنگام ایجاد متغیر برای ارزشیابی آن اختصاص داده می شود.

 

در زیر میتوانید نمونه متغیر های معتبر تعریف شده در VB.net  را مشاهده کنید:

 

مقدار دهی به متغیرها در VB.Net

متغیرها با یک علامت برابر(=)  و با یک عبارت ثابت مقداردهی می شوند (اختصاص داده شده به یک مقدار).

فرم کلی مقدار دهی به متغیرها عبارت است از:

 

 

به عنوان نمونه :

هم چنین شما می توانید یک متغیر را در زمان تعریف آن به صورت زیر مقدار دهی کنید:

 

 

مثال
مثال زیر را امتحان کنید که از انواع مختلف متغیرها استفاده می کند.

 

 

هنگامی که کد بالا کامپایل شده و اجرا  شود، نتیجه ی زیر را تولید می کند:

 

دریافت ورودی داده ها  از کاربر

کلاس کنسول در فضای نام سیستم،  تابع ReadLine را برای دریافت ورودی از کاربر  را فراهم می کند و آن را در یک متغیر ذخیره می کند. مانند :

مثال زیر نشان می دهد:

 

هنگامی که کد بالا کامپایل شود و اجرا می شود، نتیجه ی زیر را تولید می کند:

(فرض کنید ورودی کاربر Hello World)

 

در  ویندوز اپلیکشن های VB.net  برای دریافت ورودی  از کاربران از روش زیر استفاده می شود :

 

 

به زودی تمام آموزش ها  بصورت پروژه محور تکمیل خواهند شد.

 

 

 

 

لطفا به این مقاله امتیاز دهید.

[تعداد: 2    میانگین: 4/5]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

نظرات شما

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod

قالب فروشگاهی