• محصول ویژهمحصول ویژه
  • اورجینال تایید شدهاورجینال تایید شده
  • قابلیت دانلود دائمیقابلیت دانلود دائمی
  • مقاله با کیفیت استاندارمقاله با کیفیت استاندار
  • محصول ایرانیمحصول ایرانی
  • طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 31

   تعداد دانشجو

  9,500 تومان

  avatar
  • محصول ویژهمحصول ویژه
  • اورجینال تایید شدهاورجینال تایید شده
  • قابلیت دانلود دائمیقابلیت دانلود دائمی
  • مقاله با کیفیت استاندارمقاله با کیفیت استاندار
  • محصول ایرانیمحصول ایرانی
  • طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 47

   تعداد دانشجو

  12,000 تومان

  avatar
 • کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی (پاورپوینت + مقاله)

  Application of artificial intelligence in medicine with powerpoint and word+pdf
  • محصول ویژهمحصول ویژه
  • اورجینال تایید شدهاورجینال تایید شده
  • قابلیت دانلود دائمیقابلیت دانلود دائمی
  • مقاله با کیفیت استاندارمقاله با کیفیت استاندار
  • محصول ایرانیمحصول ایرانی
  • طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 26

   تعداد دانشجو

  12,000 تومان

  avatar
  • محصول ویژهمحصول ویژه
  • اورجینال تایید شدهاورجینال تایید شده
  • قابلیت دانلود دائمیقابلیت دانلود دائمی
  • مقاله با کیفیت استاندارمقاله با کیفیت استاندار
  • محصول ایرانیمحصول ایرانی
  • طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 20

   تعداد دانشجو

  8,000 تومان

  avatar
0